Konferencje 2017

Prezentacje ustne

Lorenzo Cupellini, Benedetta Mennucci, Paweł Wityk, Kinga Westphal, Samanta Makurat, Janusz Rak
Photoexcited electron transfer in double-stranded DNA labeled with 5-bromo-2′-deoxyuridine. Marcus theory calculations and damage measurements employing high resolution mass spectrometry
25th International Conference on Current Trends in Computational Chemistry.
Jackson Missisipi, USA, 10-11.11.2017

Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
Trojan horse therapy of cancer. Modified nucleosides as photo/radiosensitizers of DNA damage
67th Lindau Nobel Laureate Meeting, Lindau, 25-30.06.2017

Alicja Kawecka, Witold Kozak, Paweł Wityk, Janusz Rak
Synthesis of 5-bromo-4-thio-2’-deoxyuridine-5’- triphosphate
International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, Evora, Portugal, 1-2.06.2017

Alicja Kawecka, Witold Kozak, Janusz Rak
Opracowanie warunków syntezy oraz oczyszczania 5-triflato-2′-deoksyurydyny
XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2.06.2017

Samanta Makurat, Kinga Westphal, Janusz Rak
Wpływ otoczenia guaniny na fotoindukowany, dalekozasięgowy transfer elektronu w dwuniciowym DNA znakowanym 5-bromouracylem
XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2.06.2017

Prezentacje posterowe

Alicja Kawecka, Witold Kozak, Paweł Wityk, Janusz Rak
Synthesis of a novel potent radiosensitizer
International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, Evora, Portugal
1-2.06.2017

Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
Trojan horse therapy of cancer. Modified nucleosides as photo/radiosensitizers of DNA damage
67th Lindau Nobel Laureate Meeting, Lindau, 25-30.06.2017

Kinga Westphal, Samanta Makurat, Janusz Rak
Wpływ lokalnej sekwencji nukleotydowej na wydajność powstawania fotouszkodzeń w dwuniciowym DNA znakowanym 5-bromo-2′-deoksyurydyną.
XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, 1-2.06.2017