Konferencje 2016

Prezentacje ustne

Janusz Rak, Lidia Chomicz-Mańka, Samanta Makurat, Kinga Westphal, Justyna Wiczk, Paweł Wityk, Magdalena Zdrowowicz, Miłosz Wieczór, Jacek Czub
Hydrated electrons and Trojan horse radiotherapy. Computational and experimental studies
Modeling and Design of Molecular Materials 2016, Trzebnica, 26-30.06.2016

K. Butowska, M. Zdrowowicz, M. Sosnowska P. Spisz, I. Serdiuk, J. Rak
Ocena cytotoksyczności pochodnych uracylu jako potencjalnych sensybilizatorów DNA
XLV Ogólnopolska Szkoła Chemii “Chemia na fali”, Rozewie, 10-14.11.2016

Prezentacje posterowe

Kinga Westphal, Janusz Rak
Photodamage to the labelled DNA with 5-bromo-2’- deoxyuridine and its dependency on local DNA sequence
13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

Paulina Spisz, Magdalena Zdrowowicz, Janusz Rak
Synthesis of 5-thiocyanato-2’-deoxyuridine 5’-triphosphate
13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

Marta Sosnowska
Multi-step synthesis of 5’-protected 5-cyanato-2’- deoxyuridine
13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka
Damages caused by the presence of 5-uracilyl radical in short, double-stranded DNA: ONIOM calculations
13th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrad, Serbia, 26-30.09.2016

Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka, Paweł Wityk, Janusz Rak
Adenine radical induced DNA lesions
14th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Melbourne, Australia, 20-24.03.2016

Paweł Wityk, Janusz Rak
Model systems for studying DNA sensitization
14th International Workshop on Radiation Damage to DNA, Melbourne, Australia, 20-24.03.2016

Marta Sosnowska, Lidia Chomicz-Mańka, Janusz Rak
Synthesis of 5-cyanatouracil derivative: A prospective DNA damage sensitizer
Cancer Biotherapeutics, London, UK, 14-16.03.2016