Publikacje 2016

 1. Samanta Makurat, Lidia Chomicz-Mańka, Janusz Rak
  Electrophilic 5-Substituted Uracils as Potential Radiosensitizers. A DFT Study.
  ChemPhysChem 2016, 17, 2572-2578
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cphc.201600240/abstract
 2. Lidia Chomicz-Mańka, Paweł Wityk, Łukasz Golon, Magdalena Zdrowowicz, Justyna Wiczk, Kinga Westphal, Michał Żyndul, Samanta Makurat, Janusz Rak
  Consequences of Electron Attachment to Modified Nucleosides Incorporated into DNA
  rozdział w książce  “Handbook of Computational Chemistry”, Ed.: Jerzy Leszczynski, Springer Netherlands, DOI: 10.1007/978-94-007-6169-8_48-1
  http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-94-007-6169-8_48-1