Conferences 2017

Oral presentations

L. Cupellini, B. Mennucci, P. Wityk, K. Westphal, S. Makurat, J. Rak
Photoexcited electron transfer in double-stranded DNA labeled with 5-bromo-2′-deoxyuridine. Marcus theory calculations and damage measurements employing high resolution mass spectrometry
25th International Conference on Current Trends in Computational Chemistry.
Jackson, Missisipi, USA, 10-11.11.2017

A. Kawecka, W. Kozak, P. Wityk, J. Rak
Synthesis of 5-bromo-4-thio-2’-deoxyuridine-5’- triphosphate
International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, Evora, Portugal, 1-2.06.2017

A. Kawecka, W. Kozak, J. Rak
Opracowanie warunków syntezy oraz oczyszczania 5-triflato-2′-deoksyurydyny
XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, Poland, 1-2.06.2017

S. Makurat, K. Westphal, J. Rak
Wpływ otoczenia guaniny na fotoindukowany, dalekozasięgowy transfer elektronu w dwuniciowym DNA znakowanym 5-bromouracylem
XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, Poland, 1-2.06.2017

Poster presentations

A. Kawecka, W. Kozak, P. Wityk, J. Rak
Synthesis of a novel potent radiosensitizer
International Symposium on Synthesis and Catalysis 2017, Evora, Portugal, 1-2.06.2017

M. Zdrowowicz, J. Rak
Trojan horse therapy of cancer. Modified nucleosides as photo/radiosensitizers of DNA damage
67th Lindau Nobel Laureate Meeting, Lindau, Germany, 25-30.06.2017

K. Westphal, S. Makurat, J. Rak
Wpływ lokalnej sekwencji nukleotydowej na wydajność powstawania fotouszkodzeń w dwuniciowym DNA znakowanym 5-bromo-2′-deoksyurydyną.
XII Rzeszowska Konferencja Młodych Fizyków, Rzeszów, Poland, 1-2.06.2017