Podstawowym celem projektu jest zrozumienie działania sensybilizatorów procesu uszkadzania DNA oraz opracowanie metody projektowania nowych uczulaczy. Aby go osiągnąć, tworzone jest interdyscyplinarne (chemiczno-biologiczne) laboratorium, umożliwiające racjonalne projektowanie tych związków. W laboratorium tym wzajemnie wspierają się i uzupełniają: chemia komputerowa, synteza chemiczna, chemia analityczna, chemia radiacyjna, fotochemia, biologia molekularna i biologia komórki. W niniejszym projekcie podchodzimy do zagadnienia projektowania leków w sposób systemowy. Związek „wymyślony” teoretycznie jest badany eksperymentalnie w DNA, a następnie testowany w warunkach docelowych, tj. w komórce.

Realizując niniejszy projekt, zyskamy nie tylko wiedzę o procesach rodnikowych w samym DNA, ale także w skomplikowanych warunkach komórkowych. Informacje te mogą okazać się bezcenne z punktu widzenia projektowania innych typów sensybilizatorów uszkodzeń DNA, czy chemoterapeutyków. Efektem projektu będzie opracowanie szeregu związków, które mogą znaleźć zastosowanie w terapii przeciwnowotworowej.